Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Met­säs­tä­jä­liit­to: Met­säs­tys­ra­joi­tuk­set kan­sal­lis­puis­tois­sa oli­si­vat tar­peet­to­mia

Metsästäjäliitto näkee, että turvallisuutta edistettäisiin ennemminkin valistuksella ja koulutuksella.

Metsästäjäliiton mukaan siellä, missä on paljon ihmisiä, on vähän riistaa, ja siksi retkeilyalueilla metsästäminen on vähäistä.
Metsästäjäliiton mukaan siellä, missä on paljon ihmisiä, on vähän riistaa, ja siksi retkeilyalueilla metsästäminen on vähäistä.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Harrastusjärjestö Suomen Metsästäjäliitto pitää metsästyksen rajoittamista suojelualueilla tarpeettomana. Kyse on Metsähallituksen esityksestä, jossa metsästystä rajoitettaisiin kaikkein vilkkaimmilla retkeilykohteilla Pohjois-Suomessa.

Lue aiempi uutisemme: Met­sä­hal­li­tus eh­dot­taa met­säs­tys­ra­joi­tus­aluei­ta Poh­jois-Suo­men suo­je­lu­aluei­den vilk­kaim­mil­la ret­kei­ly­koh­teil­la – Taus­tal­la UK-kan­sal­lis­puis­ton met­säs­tyon­net­to­muus ja ret­kei­lyn li­sään­ty­mi­nen

Metsästäjäliiton mukaan traagisen yksittäistapauksen perusteella ei tule ryhtyä rajoituksiin. Kannanotto viittaa viime syksynä Savukoskella sattuneeseen turmaan, jossa maastopyöräilijä kuoli metsästäjän ampumaan luotiin.