Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus oh­jeis­taa: maa­kot­ka huo­mioi­ta­va tuu­li­puis­tois­sa – Pu­das­jär­ven hank­kei­den alueel­la seu­ra­taan gps-maa­kot­kaa

Pudasjärvi

Tuulivoimapuistoja suunnitellaan yhä enemmän uhanalaisen maakotkan reviirille Pohjois-Suomessa, kertoo Metsähallitus. Se muistuttaa, että tuulivoimahankkeita on kaatunut, koska maakotkan reviirejä ei ole otettu riittävällä tavalla huomioon tuulivoimapuistojen suunnittelussa.

Metsähallituksen Luontopalvelut on koostanut kuntapäättäjille, konsulteille ja ympäristövaikutusten arviointeja valvoville viranomaisille hyviä käytäntöjä, miten huomioida maakotka tuulivoimapuistojen suunnittelussa.

Julkaisun tavoitteena on luonnonsuojelun erityisasiantuntijan Hannu Tikkasen mukaan auttaa yhteensovittamaan luonnonsuojelun ja uusiutuvan energian lisäämiseen liittyvät tarpeet.

– Yhtenä ongelmana on ollut, ettei maakotkiin liittyvä tieto ole siirtynyt suunnittelijoiden ja hanketoimijoiden välillä, koska suunnitteluraportit eivät ole maakotkan suojelun takia julkista tietoa, Tikkanen sanoo tiedotteessa.

Hän on koostanut julkaisun Hyvät käytännöt maakotkalle aiheutuvien vaikutusten arviointiin – esimerkkiraportti Nimettömänkankaan tuulivoimahankkeesta yhteistyössä FCG Finnish Consulting Group oy ja Rambol Finland -suunnittelutoimistojen kanssa.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.