Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Mar­jas­tus­kin on hyväksi muis­til­le – ai­vo­jump­pa on tarpeen itse kul­le­kin, poimi jutusta näp­pä­rät vinkit ai­vo­ter­vey­den hoitoon

Pudasjärven muistikahvilassa juteltiin mukavasti muistista ja muistutettiin, että aivoterveydestä huolenpitäminen on muistin hoitoa ja kuuluu kaikille.

Ullamaria Stenius, Olavi Sankala ja Eeva Mäntykenttä tekivät keskittymisharjoituksia Pudasjärven muistikahvilassa muistiluotsi Riikka Heikkisen johdolla. Tänne muistikahvilaan on aina niin mukava tulla, kävijät tuumivat.
Ullamaria Stenius, Olavi Sankala ja Eeva Mäntykenttä tekivät keskittymisharjoituksia Pudasjärven muistikahvilassa muistiluotsi Riikka Heikkisen johdolla. Tänne muistikahvilaan on aina niin mukava tulla, kävijät tuumivat.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

– Marjastus on erittäin hyvää muistin hoitoa. Siinä tulee samalla liikkumisharjoitusta ja silmien ja raajojen koordinaatio kehittyy, pohdiskelee muistiluotsi Riikka Heikkinen Oulun Seudun Muistiyhdistyksestä.

Lisäksi metsässä liikkuminen on tasapainoaistille loistavaa harjoitusta ja aistien herättelyä.