Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Maail­man myl­ler­rys avaa hyviä mah­dol­li­suuk­sia met­sän­omis­ta­jil­le – tämän takia lisää ener­gia­puu­ta ha­lu­taan saada liik­keel­le pu­das­jär­ve­läi­sis­tä met­sis­tä

Puu on avainasemassa lämmön tuotannossa ja ratkaisemassa energiakriisiä. Energiapuun kysyntä ja käyttö lisääntyvät, mutta ensin puu pitää saada metsästä korjattua, kuljetettua ja haketettua ennen kuin se ketään lämmittää.

Viime lauantaina järjestetty Energiaa metsästä -tilaisuus kiinnosti metsänomistajia. Ennen päivän tietopakettia kokoonnuttiin aamukahville Hyvän olon keskus Pirtin aulaan. Energiapuun käytön lisääminen vaatii aktiivisuutta toimijoilta hankintaketjun joka osassa.
Viime lauantaina järjestetty Energiaa metsästä -tilaisuus kiinnosti metsänomistajia. Ennen päivän tietopakettia kokoonnuttiin aamukahville Hyvän olon keskus Pirtin aulaan. Energiapuun käytön lisääminen vaatii aktiivisuutta toimijoilta hankintaketjun joka osassa.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Maailman myllerrys näkyy metsäkaupoilla, kun Ukrainan sota on pysäyttänyt venäläisen puun tuonnin ja fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat korkealla.

Sen myötä suomalaisen energiapuun kysyntä on kasvanut. Metsäalan toimijoiden mukaan nyt on oikea aika suunnata katse suomalaisesta metsästä saatavaan energiaan.