Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Luon­to­kes­kuk­ses­sa riittää vilinää tänäkin kesänä – eri­tyi­ses­ti maas­to­pyö­räi­ly vetää kä­vi­jöi­tä

Syötteen luontokeskuksella oli viime kesänä ennätysmäärä kävijöissä. Tänäkin vuonna luontoreitit kiinnostavat. Kävijöitä löytyy laidasta laitaan, aina himopyöräilijöistä ensikertalaisiin. Luontokeskuksen näyttely uudistuu. Nyt vielä kesä ajan on näkyvillä tuttu näyttely paikallisesta eräkulttuurista.

Syötteen luontokeskus on tuttu näky Syötteen kansallispuiston porteilta. Se on kansallispuiston reittien lähtöpiste ja sieltä löytyy Kahvila Korppi & Taigavire vuokravälineet, sekä retkeilyneuvontaa, sekä luontoaiheinen näyttely.

Syötteen Luontokeskuksessa yrittäjä hoitaa kahvion ja välineiden vuokrauksen, heiltä saa opastetyöretkiä. Perustyö on retkeilyneuvonta ja tiedottaminen, kentän väki hoitaa reittien suunnittelut ja huollot, toki huoltoyrittäjä erikseen. Luontokeskus on palannut normaaleihin aukioloaikoihin. Luontokeskuksen toiminnasta vastaa Metsähallitus.