Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Luke: Tai­me­nen ja lohen poi­ka­set ovat kes­ki­mää­rin hyö­ty­neet kos­ki­kun­nos­tuk­sis­ta, vaikka vaih­te­lu jokien välillä suuri – "Suo­si­tel­ta­vaa olisi odottaa joi­ta­kin vuosia ja seurata luon­non­poi­kas­ten ti­heyk­sien ke­hit­ty­mis­tä ennen is­tu­tuk­siin ryh­ty­mis­tä"

Pudasjärvi

Taimenen ja lohen poikaset ovat keskimäärin hyötyneet koskikunnostuksista, mutta eri jokien ja myös joen sisällä olevien koskikohteiden välillä esiintyy suurta vaihtelua varhaispoikasten tiheyksissä. Kunnostusten jälkeen tehdyillä taimenistutuksilla kunnostettuihin koskiin on saatu kohtuullisia taimentiheyksiä, mutta istutukset saattavat olla jopa haitallisia joen oman taimenkannan kehitykselle.

– Suositeltavaa olisikin odottaa kunnostuksien jälkeen joitakin vuosia ja seurata luonnonpoikasten tiheyksien kehittymistä ennen istutuksiin ryhtymistä, jos kunnostettavalla alueella on ollut jonkinlaista omaa taimentuotantoa olemassa, toteaa erikoistutkija Ari Huusko Lukesta.

Onnistunut koskikunnostaminen edellyttää yleensä useiden toimenpiteiden yhdistelmiä, muistuttaa luonnonvarakeskus tiedotteessaan.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.