Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Tilaajille

Li­vo­jo­ki-yh­dis­tys aloitti toi­min­tan­sa ve­sis­tö­alueen ko­hen­ta­mi­sek­si – Puo­li­sen­tois­ta vuotta vi­reil­lä ollut yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen ve­sis­tö­alueen yh­teis­työ­eli­mek­si pääsi yhteen ta­voit­tee­seen­sa lauan­tai­na

Pudasjärvi

Puolisentoista vuotta vireillä ollut yhdistyksen perustaminen Livojoen vesistöalueen yhteistyöelimeksi pääsi yhteen tavoitteeseensa lauantaina.

Silloin yhdistyksen perustamisasiakirjaan saatiin 12 allekirjoitusta Rytingissä pidetyssä kokouksessa. Osanottajissa oli niin osakaskuntien ja kyläyhdistysten edustajia kuin yksityishenkilöitä.