Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kylät ovat Pu­das­jär­ven suuri rikkaus – Ollaan ylpeitä eri­lai­sis­ta ky­lis­täm­me ja ke­hi­te­tään niitä

Pudasjärven kaupunki on myöntänyt kehittämis- ja toimintatukia yli 120 000 euron arvosta. Valtaosa summasta menee rekisteröityjen yhdistysten toiminnan tukemiseen, mutta osansa saavat myös erilaiset ryhmät ja yksityiset henkilöt. Tuilla on kaikkinensa suuri merkitys Pudasjärvellä tapahtuvan toiminnan toteutumiseen.

Tukien saajien lista on hengästyttävä: Lähes seitsemänkymmentä toimijaa osoittaa, että Pudasjärvellä todella tapahtuu ja halutaan kehittää omaa lähiympäristöä!