Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Kunnat ja kun­ta­yh­ty­mät vaa­ti­vat ko­ro­na­pan­de­mian ai­heut­ta­mien kus­tan­nus­ten kor­vaa­mis­ta täy­si­mää­räi­se­nä

Kunnat ja kuntayhtymät vaativat koronapandemian aiheuttamien kustannusten korvaamista täysimääräisinä. Arkistokuva.
Kunnat ja kuntayhtymät vaativat koronapandemian aiheuttamien kustannusten korvaamista täysimääräisinä. Arkistokuva.
Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät vetoavat yhdessä, että koronan aiheuttamat kustannukset korvataan täysimääräisesti. Ne katsovat, että hallitus on aiemmin linjannut, että pandemian aiheuttama sote-menot korvataan täysimääräisesti.

Kunnat ja kuntayhtymät sanovat mediatiedotteessaan, että ne ovat olleet koronan vastaisen työn etulinjassa.

– Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät edellyttävät, että hallituksen tulee lupauksensa mukaisesti korvata pitkittyneen kriisin hoidosta aiheutuneet kulut täysimääräisesti ja todellisiin kustannuksiin perustuen, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä on taloudelliset edellytykset selviytyä epidemian leviämisen estämisestä sekä koronapotilaiden hoidosta, tiedotteessa todetaan.

Kunnat ja yhtymät sanovat, että lausuntokierroksella olevan valtionavustusasetuksen perusteella hallitus on nyt korvaamassa vain noin puolet koronasta aiheutuvista kustannuksista. Tämä merkitsisi pelkästään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnille sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille kymmenien miljoonien eurojen tuen menetyksiä. Pelkästään Oululta on arvioitu jäävän saamatta noin 14 miljoonaa euroa.

– Esitetty keskimääräisiin kustannuksiin pohjautuva kompensaatio esimerkiksi testauksesta ja jäljityksestä ei välttämättä vastaa kunnille tai kuntayhtymille syntyviä todellisia kustannuksia eikä näin ollen ole oikeudenmukainen kompensointitapa.

Todelliset kustannukset vaihtelevat kuntien ja yhtymien mukaan hyvin paljon kuntien ja alueiden välillä. Ne katsovat, että koronasta aiheutuvien kustannusten korvaamisessa tulee varmistaa, että avustus kohdentuu mahdollisimman hyvin suhteessa syntyneisiin kustannuksiin ja myös siten, että avustus kannustaa estämään koronan leviämistä mahdollisimman hyvin. Näiltä osin on hyvä, että sairaanhoitopiirit ja järjestämisvastuulliset kuntayhtymät voivat hakea myös korvauksia.

– Korona-avustukset tulee saada maksuun mahdollisimman nopeasti. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät esittävät, että avustukset tulee kirjata oikealle tilikaudelle eli vuoden 2021 korvattavat kulut tulee sisällyttää vuoden 2021 tilinpäätökseen. Tuet eivät saa vääristää tilinpäätös- ja talousarviolukuja. Erityinen huomio on kiinnitettävä siihen, että ne eivät vääristä tulevien hyvinvointialueiden rahoituksen laskentaa.

Kunnat ja yhtymät toteavat, että asetusluonnoksessa ei ole riittävästi huomioitu erilaisia muita lisäkustannuksia, joita pandemiasta on aiheutunut.

– Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät esittävät huolensa, että hoitovelkaan liittyviä kustannuksia ei korvata täysimääräisesti ja luotettavasti arvioiden. Korona ja sen luoma pitkään jatkunut poikkeustilanne on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan terveydenhuollon lisäksi ison palvelutarpeen nousun ja kustannukset sosiaalihuoltoon ja -toimeen. Asetus ei käsittele tätä lainkaan. Myös ne on korvattava.