Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Kun pan­kin­joh­ta­ja katosi – Pitäjän merk­ki­mies joutui liian tu­ka­laan ti­lan­tee­seen 1930-lu­vun alussa, kym­me­net lehdet kir­joit­ti­vat ta­pauk­ses­ta.

Pudasjärvi

Helsingin Osakepankin Pudasjärven konttorin johtaja ja sen hallituksen puheenjohtaja Emil Peisa lähti kotoaan aikaisin aamulla joulukuun alussa vuonna 1933 työpaikalleen. Konttori oli nykyisen Kauppatien alkupäässä, hän ei saapunut kuten normaalisti aamuisin.

Etsinnät aloitettiin pian. Valtatieltä oli varhaisaamuinen havainto kohti Iijoen siltaa kävelleestä miehestä, jäljetkin joku oli löytänyt jokitörmältä. Viranomaiset ottivat havainnot todesta, mutta jäätyvässä koskessa tehdyt naaraukset ja etsinnät lähimetsistä eivät tulosta tuoneet.Peisan kotoa oli löytynyt viesti, jossa hän kirjoitti ettei häntä tarvitse enää kotiin odottaa.