Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys säilyy vuoden 2020 lu­ke­mis­sa: "Ve­rot­ta­jal­ta voi pyytää vä­hen­nyk­sen huo­mioi­mis­ta an­sio­tu­lo­jen ve­ro­pro­sen­tis­sa saman tien"

Kotitalousvähennyksen määrä ja korvausaste säilyvät vuonna 2021 viime vuoden tasolla. Työkustannuksia esimerkiksi kodin tai vapaa-ajan asunnon sähkötöistä voi vähentää verotuksessa edelleen 2 250 euroa vuodessa henkilöä kohden.

Ammattilainen on hyvä kutsua tarkistamaan sähköistykset, jos jotain vikaoireilua on havaittu.
Ammattilainen on hyvä kutsua tarkistamaan sähköistykset, jos jotain vikaoireilua on havaittu.
Kuva: Anne Yrjänä

–Kun ostaa työn yritykseltä, on mahdollista vähentää 40 prosenttia arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Jos palkkaa itse työntekijän, voi vähentää 15 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut, tekninen asiantuntija Jenna Kauppila Sähkö- ja teleurakoitsijaliitosta opastaa.

–Puolisot saavat vähentää vuosittain yhteensä 4 500 euroa. Kun huomioidaan 100 euron omavastuuosuudet, he saavat maksimivähennyksen yritykseltä ostetusta 11 750 euron työstä.

Vähennys myönnetään sille vuodelle, jolloin työn maksu on suoritettu.

–Verottajalta voi pyytää vähennyksen huomioimista ansiotulojen veroprosentissa saman tien.

Toimivassa kodissa on helppo asua. Päivitetty sähköistys nostaa yleensä myös kiinteistön ja huoneiston arvoa.

–Lähtökohta on, että sähkön käyttö on turvallista niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Ammattilainen on syytä kutsua tarkastamaan sähköistykset, jos jotain häiriöitä havaitaan, kehottaa Kauppila.

–Oireita sähköistyksen korjaustarpeista voivat olla esim. että sulakkeet palavat toistuvasti, kodissa on paljon jatkojohtoja, pistorasioissa tai valokatkaisijoissa on kuumenemisen aiheuttamia tummentumia tai esimerkiksi se, että valot värisevät ja särisevät, opastaa Kauppila.

Hän nostaa vielä esiin etätyön yleistymisen myötä ilmenneen ongelman.

–Monessa perheessä on havahduttu siihen, ettei valaisinpisteitä ja pistorasioita ole riittävästi tarjolla jokaiselle tarvitsijalle. Ammattilainen vain paikalle ja ongelma on tuota pikaa ratkaistu, kannustaa Kauppila.