Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Pääkirjoitus

Korona on yh­tei­nen asiamme – "Ih­mi­set ha­lua­vat ta­kai­sin nor­maa­liin elä­mään, jossa on vä­hem­män ra­joi­tuk­sia ja enemmän ys­tä­vien ta­paa­mi­sia"

Pudasjärvi

Pääkirjoitus

Kesän ja syksyn taite on käsillä. Koulut ovat alkaneet ja ihmiset palailleet lomilta, Paluu normaaliin arkeen on alkanut siinä määrin kuin koronarajoitukset antavat myötä.

-
Kuva: Janne Körkkö

Monet ihmiset ovat odottaneet jo esimerkiksi kansalaisopistojen toiminnan alkamista. Sosiaalinen kanssakäyminen onkin useilla jäänyt nyt varsin vähäiseksi jo ehkä liiankin pitkän aikaa.

Korona on ahdistanut suomalaisia. Ihmiset haluavat takaisin normaaliin elämään, jossa on vähemmän rajoituksia ja enemmän ystävien ja työtovereiden tapaamisia. Terveydenhuollossa on näkynyt jo pitkään poikkeustilanne kasvaneina yhteydenottoina.

Poikkeustilanne on tuonut myös esille ärsyyntymisen entistä pienemmistä asioista. Kiukku saattaa purkautua hyvinkin herkästi.

Ikävää, mutta viranomaisten tsemppaus jaksamisesta, on kuitenkin otettava tosissaan. Korona ei poistu toivomalla tai silmät sulkemalla. Nyt altistumisia ja sairastumisia on yhä useamman lähipiirissä. Koronasta ei kannata syytää kanssaeläjiä, tai muualta tänne saapuneita. Olosuhde ja tilanne nyt vain on tämä ja virustautien kanssa on opeteltava elämään.

Motivaation ja hyvän sekä iloisen ilmapiirin säilyttämiseen on keksittävä uudet keinot.

Rokotuksista ja itse epidemiasta on liikkeellä valtava määrä väitteitä, jotka eivät perustu mihinkään tieteelliseen näyttöön tai todellisuuteen. Harmittavinta on, että aikuiset ihmiset ovat pyrkineet vaikuttamaan jopa nuoriin ja lapsiin tarkoituksenaan haitata rokotuskampanjaa.

Pudasjärvellä onneksi mittavassa määrin tällaisesta ei ole havaintoa. Pudasjärvellä myös rokotekattavuus on kohtuullisen korkealla tasolla.

Edelleen on muistettava maskit ja käsien pesut. Vain yhdessä voimme välttää paluun tiukkoihin rajoitustoimiin.

Koko korona-aikana Pudasjärvellä on Oulunkaaren tilastojen mukaan ollut 26 tartuntaa. Se on kuitenkin aika vähän.