Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Esko Aho­sel­la on pitkä kokemus seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä

Kirkkovaltuuston uusi puheenjohtaja Esko Ahonen valittiin ensimmäisen kerran kirkkovaltuustoon vuonna 1994. Hän on 65-vuotias, eläkkeellä Rimminkankaan peruskoulun matematiikan, kemian ja fysiikan opettajan virasta.

Ahonen asuu kotikylällään Petäjäkankaalla. Hän on ollut aiemmin useita kertoja myös kirkkoneuvoston jäsen.

Hän toivoi puheenvuorossaan aiemman hyvän yhteishengen kirkkovaltuustossa jatkuvan edelleen.

– Seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden kuunteleminen on luottamushenkilöiden tärkeitä tehtäviä

Erityisesti Ahonen toivoi tuettavan pian virkaansa astuvaa uutta talouspäällikköä.

Hän toivoi kaikkien luottamushenkilöiden ottavan aktiivisesti osaa seurakuntaelämään ja tuomaan ajatuksiaan ja toiveitaan rohkeasti esille.

Reippaasti uudistuneen kirkkovaltuuston mukana Ahonen luottaa tulevan uusia ajatuksia seurakunnan työn kaikille osa-alueille. Seurakunnan talouden tasapainoon saaminen on seuraavan kahden vuoden urakkana suuri, hän arvioi. Linjaukset kiinteistöjen suhteen on kuitenkin tehty.

– Kaiken keskellä ei seurakunnan perustehtävä kuitenkaan saa unohtua, Esko Ahonen korostaa.