Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Kirkko pis­te­tään re­mont­tiin – seu­ra­kun­ta­laisil­ta ky­sy­tään mitä re­mon­tis­sa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee pal­vel­la tilana tässä het­kes­sä ja tu­le­vai­suu­des­sa"

Taivalkoski

Taivalkosken seurakunta on aloittamassa kirkon remonttia. Hanke on suunnitteluvaiheessa ja sen toteutukseen päästänee vuonna 2023. Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu noin puoli miljoonaa euroa.

– Tarkoitus on uudistaa kirkon tekniikka eli lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkö. Lisäksi ulko- ja sisämaalaukset uusitaan, suunnittelee seurakunnan talouspäällikkö Kari Jaakkola.