Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Kies­tin­ki 80 vuotta sitten – Osa III: "Jussi Tur­to­lan ko­men­ta­mat joukot olivat olleet liian syvällä vi­hol­li­sen saar­ta­mi­na. Motissa kaa­tu­neis­ta so­tu­reis­ta 50 oli pu­das­jär­ve­läi­siä"

Mottitaisteluissa kaatui noin 500 miestä ja haavoittui 1500. Saksalaisia sotilaita selvisi motista ulos 70. Hjalmar Siilasvuo sai lempinimen Jalmari Verinen.

Pudasjärvi

Kiestingissä vihollisen saartamaksi eli mottiin oli joutunut kaikkiaan noin 2800 suomalaista sotilasta. Tällaiseen määrään mahtui satoja traagisia kohtaloita.

Hyvin pian kävi selväksi, että Jussi Turtolan komentamat joukot olivat olleet liian syvällä vihollisen saartamina. Siitä alkoi täysin hyödytön suomalaisten sotilaiden uhraaminen. Motissa kaatuneista sotureista 50 oli pudasjärveläisiä.