Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen Mui­nais­mark­ki­nat pi­de­tään jälleen vä­li­vuo­den jälkeen

Tapahtumassa voi kokeilla erilaista kivikauden tekemistä tai ostaa markkinatorilta voi ostaa käsitöitä tai luomuruokaa.

Yli-Iissä sijaitsevassa Kierikkikeskuksessa pidetään tänä vuonna Muinaismarkkinat, kun ne viime vuonna jäivät koronan takia pitämättä. Tapahtuma pidetään vajaan parin päästä viikonloppuna 31.7.–1.8.

Lauantaina ja sunnuntaina alueella on markkinatori, jossa on myynnissä käsitöitä, keramiikkaa ja luonnonmukaisia elintarvikkeita. Tapahtumassa voi harjoittaa muun muassa ruuhella melomista, kalliomaalausta, savenvalantaa, jousiammuntaa ja tuohikorujen tekemistä.