Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kau­pun­ki myönsi toi­min­ta­tu­kea rei­tis­töl­le ja ladun yl­lä­pi­toon – tek­ni­set on­gel­mat vii­väs­tyt­ti­vät kä­sit­te­lyä

Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunginhallitus hyväksyy rekisteröimättömälle ryhmälle opastettuun reittiin ja siihen liittyviin toimiin vuodelle 2022 kehittämis- ja toimintatukea 700 euroa. Tarkoituksena on valmistaa kävellen tai pyörällä kuljettava reitti kartalle, jonka avulla tutustutetaan Kurenalan vanhoihin hirsitaloihin.

Kaupunginhallitus  lisäksi  hyväksyy yksityishenkilölle latujen ylläpitoon Jaurakkajärvellä vuodelle 2022 kehittämis- ja toimintatukea 300 euroa.

Vuoden 2021 kehittämis- ja toimintatukien hakulomakkeiden linkit olivat jääneet erheellisesti auki kaupungin sivustolle. Yksityisten ja rekisteröimättömien ryhmien puolelle oli ehditty jättää hakemukset virheellisen linkin kautta. Näistä hakemuksista ei ole tullut sähköisesti ilmoitusta valmistelijoille.

Kahteen erilliseen kansioon oli mennyt kaksi vuoden 2022 hakemusta, jotka eivät ole olleet mukana vuoden 2022 kehittämis- ja toimintatukien  käsittelyssä yhteisövaliokunassa ja kaupunginhallituksessa. Molemmat hakemukset täyttävät hakukriteerit ja on jätetty aikarajaan mennessä.