Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kau­pun­ki avustaa Panuman yk­si­tyis­tien sil­ta­han­ket­ta

Panuma

Panuman yksityistien tiekunta on päättänyt käynnistää uuden sillan rakennushankkeen ja valinnut tarjousten perusteella suunnittelijan sekä päättänyt hakea suunnittelukustannuksiin avustusta Pudasjärven kaupungilta 24 180 euroa.

Kaupunginhallituksen mukaan avustushakemus täyttää Pudasjärven kaupungin yksityistiekäytäntöjen mukaiset tienrakentamisen ja perusparantamisen suunnittelun avustushakemusehdot. Pudasjärven kaupungin avustuksesta päättää kaupunginvaltuusto.

Avustuksen suuruus on enintään 15 % toteutuneista ja hyväksytyistä kustannuksista. Rakentamisen- ja perusparantamisen avustusta ei makseta yhteisöille .

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Panuman yksityistien perusparannushankkeen suunnittelukustannusten avustamista 24 180 eurolla.