Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Ka­lan­ja­los­ta­jia ja ka­las­ta­jia hou­ku­tel­laan Pu­das­jär­vel­le – nyt vasta muutama mat­kai­lu­pal­ve­lu ja yksi ka­lan­ja­los­ta­ja

Iijoen, muiden jokien ja vesistöjen hyödyntämiseen panostusta.

Pudasjärvi

Kalastusmahdollisuuksiin, niin matkailutuotteena kuin ammattikalastuksen osalta, kiinnitetään Pudasjärvellä aiempaa enemmän huomiota. Asiasta puhuttiin Pudasjärven kehityksen järjestämässä tilaisuudessa, johon oli kutsuttu matkailuyrittäjiä ja kalatalouskehittäjiä naapurialueilta.

Pudasjärvellä Kipinän kalastuskeskuksen siirtyminen uudelle toimijalle mahdollistaa esimerkiksi osaltaan kalastusmatkailun kehittämisen, toteaa yritysneuvoja Auvo Turpeinen.