Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Jen­na-Riik­ka Kouva re­surs­si­pääl­li­kök­si Pu­das­jär­vel­le

Pudasjärvi

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti valita resurssipäällikön virkaan koulutuksensa, työkokemuksensa ja haastattelun pohjalta tehdyn kokonaisvertailun perusteella soveltuvimpana hakijana tradenomi Amk Jenna-Riikka Kouva ja varalle tradenomi YMK Kaija Kuiri. Hakuajan puitteissa saapui yhteensä 5 hakemusta.

Resurssipäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa  valmistella hankintoja, hankintapäätöksiä ja toteuttaa kilpailutuksia. Tehtävänä on myös varmistaa, että uusien projektien tuottamat ICT-ratkaisut ovat yhteensopivia keskenään ja olemassa olevien järjestelmien kanssa. IT- arkkitehtuurin avulla varmistaa, että kokonaisuus säilyy eheänä silloinkin, kun nykyisiä ratkaisuja kehitetään tai otetaan käyttöön kokonaan uusia tietojärjestelmiä.

Virka sijoittuu hallintojohtajan alaisuuteen hallinnon toiminta-alueelle keskustoimistoon.