Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ii­jo­ki­seu­dun  si­säl­löt va­paas­ti luet­ta­vis­sa maa­nan­tai­na – Jär­jes­tel­mä­uu­dis­tus ai­heut­taa käyt­tö­kat­kon, joka vai­kut­taa mak­su­muu­riin, it­se­pal­ve­lu­si­vus­toon ja asia­kas­pal­ve­luun

Iijokiseudun maksumuuri ja itsepalvelusivusto ovat maanantai-iltapäivästä iltaan saakka pois käytöstä. Käyttökatkon aikana tilaussivuilla ei voi tehdä tilauksia, ja maksullinen sisältö on vapaasti luettavissa. Myös asiakaspalvelu on suljettu.

Väliaikainen käyttökatko johtuu järjestelmäuudistuksesta. Töiden on määrä valmistua maanantain aikana noin iltakymmeneen mennessä.

Uudistuksella ei ole maanantain katkon lisäksi muita lukijoille näkyviä vaikutuksia.

Asiakaspalvelu toimii normaalisti jälleen tiistaista lähtien.