VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta kä­sit­te­li Hir­si­kam­puk­sen ruo­kai­lu­ja – "Saadun tiedon mukaan ongelma on tie­dos­tet­tu ja toi­men­pi­tei­tä on aloi­tet­tu"

Pudasjärven kaupungin hyvinvointivaliokunta käsitteli viime kokouksessaan Hirsikampuksen ruokailua.

Valiokuntaan oli tullut valiokunnan jäsenen kautta tiedoksi huoltajien ja oppilaiden huoli liittyen Hirsikampuksen kouluruokailun ja välipalatarjoilun järjestämisessä esiintyneisiin ongelmiin, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Sointu Veivo tiedotteessa.