Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hyb­ri­di­ener­gia­rat­kai­sut ovat tu­le­vai­suut­tam­me – Poh­jois-Poh­jan­maal­la olemme avain­ase­mas­sa

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Näin täytyy olla myös meillä Pohjois-Pohjanmaalla.

Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta liikenne mukaan lukien. Tästä syystä energia- ja ilmastopolitiikka ovat kietoutuneet tiiviisti toisiinsa.

Energiapolitiikka sisältää lisäksi muita asioita, jotka eivät suoraan sisälly ilmastopolitiikkaan kuten energian huolto- ja toimitusvarmuus, energiamarkkinoiden toiminta sekä uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden edistäminen.

Pitkällä aikavälillä energiantuotannon kehitys johtaa pelkästään kohti uusiutuvista energialähteistä koostuvaa energiantuotantoa. Fossiilisia polttoaineita ja biomassoja polttamalla tuotettu sähkö- ja lämpöenergia tulee vääjäämättä loppumaan. Hyvin usein lähihistoriassamme energiapolitiikka on ollut valitettavan poukkoilevaa, jota energiainfraan investoijan on ollut ajoittain haastavaa ymmärtää.

Tulevaisuuden polttoaineiksi näyttävät kehittyvän mm.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.