Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta

Hau­taus­maan käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta ky­sel­leel­le ja kai­kil­le muil­le­kin asiasta kiin­nos­tu­neil­le

Hautausmaan käyttösuunnitelma ja hautaustoimen ohjesääntö määrittelevät seurakunnan hautausmaiden käyttöön ja hoitoon liittyviä periaatteita.
Hautausmaan käyttösuunnitelma ja hautaustoimen ohjesääntö määrittelevät seurakunnan hautausmaiden käyttöön ja hoitoon liittyviä periaatteita.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Hautausmaan käyttösuunnitelma ja hautaustoimen ohjesääntö ovat herättäneet kysymyksiä joidenkin seurakuntalaisten taholta. Ne ovat asiakirjoja, jotka määrittelevät seurakunnan hautausmaiden käyttöön ja hoitoon liittyviä periaatteita.

Käyttösuunnitelmasta ja ohjesäännöstä päättää seurakunnassa kirkkovaltuusto, ja ne on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi (Kirkkolaki 17. luku, pykälät 7 ja 8).

Hautaustoimen ohjesääntö sisältää määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä.

Hautausmaan käyttösuunnitelma selventää hautausmaan yksityiskohtia, jotka eivät käy ilmi hautausmaakaavan piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee lisäksi, onko hautausmaalla käytössä syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen osien erityispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön eri rajoitukset.

Pudasjärven hautausmaat ovat käyttösuunnitelmien mukaan tyypillisiä metsähautausmaita. Tämä poikkeaa vaikkapa Oulun Intiön hautausmaasta. Riekinkankaan hautausmaan eri alueiden hoitoon liittyy tiettyjä rajoituksia esimerkiksi hautakumpujen pinnoitusten suhteen.

Alueilla A–D sijaitsevat hautakumpualueet voivat olla hiekka- tai varvikkopintaisia, kun taas E-aluetta hoidetaan varpukasvi- ja metsäturvepintaisena. Seurakunta huolehtii tämän alueen pinnoitteen laittamisesta käyttösuunnitelman mukaisesti.

Käyttösuunnitelmassa suositellaan, että haudoille ei tuotaisi irtonaisia koriste-esineitä ja tavaroita. Koska kyseessä on kuitenkin suositus, seurakunta ei ole poistanut näitä haudoilta.

Koska kyseessä on kuitenkin suositus, seurakunta ei ole poistanut näitä haudoilta.

Hautaustoimen ohjesääntö sekä Riekinkankaan ja Sarakylän hautausmaiden käyttösuunnitelmat ovat saatavissa kirkkoherranvirastosta ja seurakunnan kotisivuilta osoitteessa www.pudasjarvenseurakunta.fi. Siunaustilaisuuksista sovittaessa kyseiset asiakirjat annetaan omaisille mukaan.

Toivomme, että me kaikki yhdessä voimme toimillamme vaikuttaa siihen, että hautausmaillamme vierailevat saavat nauttia metsämäisen kauniista ja levollisesta hautausmaamiljööstä.

Jos hautausmaakäytäntöihin liittyvät asiat askarruttavat mieltänne, niin toivomme, että otatte yhteyttä. Tarvittaessa voimme käydä myös hautausmaalla yhdessä keskustellaksemme kysymyksiä herättävistä asioista.