Tilaajille

En­sim­mäi­set Tai­de­kum­mit aloit­ta­vat teh­tä­vän­sä myös Pu­das­jär­vel­lä

Ensimmäisiksi Oulunkaaren kuntien Taidekummeiksi on valittu kuvataiteilija Marianne Lukkarinen, muusikko Osmo Hakosalo sekä kuva- ja mediataiteilija Tuomo Kangasmaa.

– On hienoa saada toiminnan kehittämiseen mukaan heti alusta alkaen eri taiteenalojen ammattilaisia. Pilottijaksoilla tehtävällä kehitystyöllä on tärkeä rooli Taidekummien lopullisen työnkuvan muodostumisessa ja tulevassa toiminnassa, projektipäällikkö Heidi Jäärni toteaa Lähde! Taiteesta osallisuutta -hankkeen tiedotteessa.