Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Elämänkatsomustieto

Elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu ha­lu­taan myös myös kirkon jä­se­nil­le – kan­sa­lais­aloit­teel­le ke­rä­tään al­le­kir­joi­tuk­sia

10.10.2021 21:47