Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kolumni

Edus­kun­nas­ta Mikko Kin­nu­nen: Oi­keu­den­mu­kai­set pääs­tö­vä­hen­nyk­set, ei aihetta syn­kis­te­lyyn ja pe­lot­te­luun

-

Espanjassa paukkuvat pakkaset. Helsinkiläisetkin pääsevät hiihtämään. Viime vuosi oli kuitenkin kokonaisuutena mittaushistorian lämpimin.

Meillä on upea planeetta, sanoo arkijärkinen maailman ilmatieteen laitosten pääsihteeri Petteri Taalas. Toki sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Jäätiköiden sulaminen nostaa meriveden pintaa. Sademäärät jakaantuvat epätasaisesti. Ilmastonmuutos on siis käynnissä.

Taalaksen käyttämät ilmastomallit eivät kuitenkaan tuota tulosta, jonka mukaan ihmiskunta ja planeetta olisivat tuhoutumassa. Sen vuoksi ei ole aihetta synkistelyyn eikä pelotteluun. Ilmastonmuutosta voidaan torjua onnistuneesti varsin maltillisilla toimilla.

Oleellisinta on päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja kehittää kotimaisia, uusiutuvia energianlähteitä. Jos käytämme kaikki fossiiliset luonnonvaramme, maapallon olosuhteet tulevat huononemaan, Taalas varoittaa.

Kun mietimme keinoja ilmastonmuuton torjumiseksi, on hyvä pohtia asioiden suuruusluokkaa. Kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Kotimaan liikenteen päästöistä 90 % syntyy tieliikenteestä. Päästöistä noin 55% aiheutuu henkilöautoista. Liikenteen päästöjä joudutaan siis vähentämään.

Autoja tarvitaan kuitenkin edelleen. Noin puolet suomalaisista tarvitsee päivittäin henkilöautoa työ- tai opiskelumatkaansa varten. Myös Suomen rahtiliikenne painottuu maantieliikenteeseen. Liikenteen päästövähennykset tulee siis tehdä oikeudenmukaisesti, jossa huomioidaan niin tavalliset autoa käyttävät suomalaiset kuin yrityksetkin.

Polttomoottoreita tulee olemaan vielä kymmeniä vuosia. Pienituloisilla ei ole mahdollisuuksia siirtyä sähköautoon, joka ei välttämättä ole edes toimiva ratkaisu harvaan asutulla ja pakkasen puremilla seuduilla. Tavaraliikenteen tärkein voimanlähde vuonna 2030 on arvioiden mukaan edelleen diesel. Liikenteessä kannattaa siirtyä hallitusti vähäpäästöisempiin ratkaisuihin pienten osaratkaisujen avulla. Näin murroksen aiheuttama taakka jakautuu tasaisesti.

Biopolttoaineet ovat kestävä ratkaisu erityisesti lähitulevaisuudessa, sillä niillä saadaan laskettua myös nykyisten polttomoottoriautojen päästöjä. Elinvoimainen maataloutemme tuottaa ylimääräistä biomassaa, kuten karjanlantaa, metsäteollisuus ylijäämätähteitä, kotitaloudet biojätteitä. Nämä toimivat raaka-aineina biopolttoaineille, joita voidaan lisätä nykyisten nestemäisten polttoaineiden sekaan vähentämään liikenteen päästöjä.

Myös biokaasu on biopolttoaine ja se tarjoaa monia ratkaisuja tukevaisuuden kiertotalousyhteiskuntaan. Se parantaa maaseudun energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Biokaasu tarjoaa ratkaisun myös maatilojen kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Se on oivallinen polttoaine myös raskaassa liikenteessä. Biokaasulaitokset vaativat kuitenkin isoja investointeja, joten biokaasun käyttöä kannattaa edistää EU:n elpymispaketin toimenpiteillä.

Pidetään huolta siitä, että jokaisella suomalaisella, kotiosoitteesta ja tulotasosta riippumatta, on yhtäläinen mahdollisuus liikkua sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin myös tulevaisuudessa. On syytä muistaa, että hallitusohjelman mukainen polttoaineveron korotus on tehty. Polttoaineveroa ei enää koroteta tällä hallituskaudella, mutta maailmanmarkkinahintoihin emme voi vaikuttaa.

Voimme vähentää päästöjä myös lisäämällä etätyötä, joukkoliikennettä, kimppakyytejä ja palveluiden digitalisoimista sekä pitämällä tiet kunnossa.

On hyvä tavoite jättää luonto nykyistä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville. Minulle luonnon suojelemisen ajatus nousee Raamatun opetuksesta ensimmäisille ihmisille. He saivat tehtäväksi viljellä ja varjella. Tehdään me myös niin.

Mikko KinnunenKirjoittaja on keskustan kansanedustaja, joka on syntynyt Oulunsalossa.