Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tilaajille

Do­ku­ment­ti Hotelli Iso-Syöt­teen mat­kas­ta tuhosta ku­kois­tuk­seen – Juha Kuu­kas­jär­vi: "En­si­jär­ky­tyk­sen laan­nut­tua oli selvää, että ha­luam­me jatkaa tu­le­vai­suu­des­sa­kin elä­mys­ten tuot­ta­mis­ta asiak­kail­lem­me"

Syöte
Hotelli Iso-Syöte vaurioitui käyttökelvottomaksi tulipalossa 21.12.2018.
Hotelli Iso-Syöte vaurioitui käyttökelvottomaksi tulipalossa 21.12.2018.
Kuva: Matti Räty

Hotelli Iso-Syötteen vuoden 2018 joulukuussa sattuneesta tulipalosta ja sen jälkeisestä uudistarakentamisesta ja uuden hotellin noususta on tehty dokumentti.

– 21.12.2018 maailmamme pysähtyi, kun hotellissamme syttyi tulipalo joka tuhosi täysin ravintola- ja safaritilat. Ensijärkytyksen laannuttua oli selvää, että haluamme jatkaa tulevaisuudessakin elämysten tuottamista asiakkaillemme.

Lue tämä ja muut Syötteen uutiset

Digi 1 kk _vain 1 €_