Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Avus­tus­ta sai 16 ky­lä­kaup­paa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Tuen tarkoitus on edistää maaseudun palveluiden saatavuutta.

Ruokavirasto kertoi tiedotteessaan myöntäneensä kyläkauppatukea 178 kaupalle. Pohjois-Pohjanmaalla tukea sai 16, Kainuussa 8 ja Lapissa 18 kyläkauppaa.

Maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu kyläkauppatuki oli toista kertaa haettavana tänä syksynä. Tämän syksyn haussa tukialue oli aiempaa laajempi ja tuki myönnettiin lähes kaikille sitä hakeneille kauppiaille.

Tuki on hieman alle 11 000 euroa kyläkauppaa kohden. Myymäläautopalvelua tarjoava kyläkauppa saa noin 15 000 euron tuen.

Tuen tarkoitus on edistää maaseudun palveluiden saatavuutta. Kyläkaupat ovat tärkeitä sekä maaseudulla vakituisesti asuville että mökkeilijöille ja muille matkailijoille, Ruokavirasto muistuttaa. Kyläkaupat tarjoavat päivittäistavarapalveluiden lisäksi esimerkiksi käteisnosto-, posti- ja apteekkipalveluita.

Kyläkauppatukea aiemmin saaneet kauppiaat ovat käyttäneet tukea esimerkiksi kauppansa palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen.