Alue­hal­lin­to­vi­ras­to har­kit­see ul­ko­ti­lo­jen ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mis­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, päätös voi tulla no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto harkitsee ulkotilojen kokoontumisrajoitusten lieventämistä Pohjois-Pohjanmaalla.

Alueellinen koordinaatioryhmä suositteli ulkotiloja koskevien rajoitusten lieventämistä tiistaina vedoten alueen sairaalakuormituksen maltillisuuteen. Aluehallintovirasto on pyytänyt sairaanhoitopiiriltä kiireellistä lausuntoa asiaan.

Harkinnan tuloksista ja mahdollisista uusista toimenpiteistä tiedotetaan perjantaina 21. tammikuuta.

Ulkotiloja koskevien rajoitusten lieventäminen voi tulla voimaan nopealla aikataululla. Tällä hetkellä ulkotiloissa sallitaan korkeintaan viiden henkilön kokoontumiset.

Lue lisää: Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"