Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Uimahalli Puikkari
Puikkarin poreallas on korjattu ja kaikki altaat normaalisti käytössä

Puik­ka­rin po­re­al­las on kor­jat­tu ja kaikki altaat nor­maa­lis­ti käy­tös­sä

24.01.2024 14:11
Virkistysuimala Puikkarin monitoimiallas on suljettuna yllättävän remonttitarpeen takia

Vir­kis­tys­ui­ma­la Puik­ka­rin mo­ni­toi­mi­al­las on sul­jet­tu­na yl­lät­tä­vän re­mont­ti­tar­peen takia

18.01.2024 12:11
Tilaajille
Uinti lisää hyvinvointia monella tavalla – en jaksa ymmärtää tätä Puikkarin sulkemisen vimmaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uinti lisää hy­vin­voin­tia monella tavalla – en jaksa ym­mär­tää tätä Puik­ka­rin sul­ke­mi­sen vimmaa

11.12.2023 12:16
Tilaajille
Vesi vanhin voitehista – pikkuisen kirpoo suunnitelmat Puikkarin sulusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vesi vanhin voi­te­his­ta – pik­kui­sen kirpoo suun­ni­tel­mat Puik­ka­rin sulusta

08.12.2023 11:45 1
Tilaajille
Tyyne ja Kauno laskeutuivat ensimmäisinä Puikkarin altaaseen remontin jälkeen – tällaisella mielellä veteen pulahdettiin

Tyyne ja Kauno las­keu­tui­vat en­sim­mäi­si­nä Puik­ka­rin al­taa­seen re­mon­tin jälkeen – täl­lai­sel­la mie­lel­lä veteen pu­lah­det­tiin

04.09.2023 15:00
Tilaajille
Virkistysuimala Puikkarin remontti on viimein valmis ja allasosasto avataan maanantaina – tällaisia uudistuksia uimahalliin on tehty

Vir­kis­tys­ui­ma­la Puik­ka­rin re­mont­ti on viimein valmis ja al­las­osas­to avataan maa­nan­tai­na – täl­lai­sia uu­dis­tuk­sia ui­ma­hal­liin on tehty

01.09.2023 14:00
Tilaajille
Puikkarin kuntosali on avattu pitkän tauon jälkeen – uimaan pääsee syyskuussa

Puik­ka­rin kun­to­sa­li on avattu pitkän tauon jälkeen – uimaan pääsee syys­kuus­sa

02.08.2023 09:00
Tilaajille
Virkistysuimala Puikkarin remontti pitkittyy – uimaan pääsee vasta elokuussa

Vir­kis­tys­ui­ma­la Puik­ka­rin re­mont­ti pit­kit­tyy – uimaan pääsee vasta elo­kuus­sa

06.04.2023 10:14 1
Tilaajille
Puikkari auki enää muutaman päivän – ilmanvaihtoremontti sulkee uimahallin ja kuntosalin koko kevään ajaksi

Puik­ka­ri auki enää muu­ta­man päivän – il­man­vaih­to­re­mont­ti sulkee ui­ma­hal­lin ja kun­to­sa­lin koko kevään ajaksi

06.02.2023 11:28
Tilaajille
Uimahallin ilmanvaihtoremontin kustannukset hieman ennakoitua korkeammat – kuntosalille etsitään väistötiloja

Ui­ma­hal­lin il­man­vaih­to­re­mon­tin kus­tan­nuk­set hieman en­na­koi­tua kor­keam­mat – kun­to­sa­lil­le et­si­tään väis­tö­ti­lo­ja

28.01.2023 05:00
Tilaajille
Hyvinvointipassin käyttö virkistynyt – passin voi hankkia kuka vain eläkepäätöksen saanut pudasjärveläinen

Hy­vin­voin­ti­pas­sin käyttö vir­kis­ty­nyt – passin voi hankkia kuka vain elä­ke­pää­tök­sen saanut pu­das­jär­ve­läi­nen

26.01.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin liikunnanohjaajien Mallen ja Joonaksen päivistä ei vauhtia puutu – Tällaista menoa on tarjolla eri-ikäisille liikkujille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin lii­kun­nan­oh­jaa­jien Mallen ja Joo­nak­sen päi­vis­tä ei vauhtia puutu – Täl­lais­ta menoa on tar­jol­la eri-ikäi­sil­le liik­ku­jil­le

26.01.2023 15:00
Tilaajille
Puikkarissa valmistaudutaan remonttiin – Ennen ilmanvaihtokoneiden uusimista uimahallissa on täysi vauhti päällä ja tarjolla toimintaa

Puik­ka­ris­sa val­mis­tau­du­taan re­mont­tiin – Ennen il­man­vaih­to­ko­nei­den uu­si­mis­ta ui­ma­hal­lis­sa on täysi vauhti päällä ja tar­jol­la toi­min­taa

24.01.2023 06:28
Tilaajille
Virkistysuimala Puikkari sai kiitosta asiakaskyselyssä – toiminnallisuutta ja tapahtumia toivottiin lisää

Vir­kis­tys­ui­ma­la Puik­ka­ri sai kii­tos­ta asia­kas­ky­se­lys­sä – toi­min­nal­li­suut­ta ja ta­pah­tu­mia toi­vot­tiin lisää

08.01.2023 13:48
Tilaajille
Puikkarin uimahalli suljetaan talvella – hallin ilmanvaihtolaitteisto uusitaan

Puik­ka­rin ui­ma­hal­li sul­je­taan tal­vel­la – hallin il­man­vaih­to­lait­teis­to uu­si­taan

17.10.2022 12:00
Tilaajille
Puikkariin hankitaan ilmanvaihtokoneita – nykyinen tekniikka on käyttöikänsä päässä

Puik­ka­riin han­ki­taan il­man­vaih­to­ko­nei­ta – ny­kyi­nen tek­niik­ka on käyt­tö­ikän­sä päässä

05.07.2022 06:00
Uimahalli ja sisäliikuntapaikat avataan Pudasjärvellä

Ui­ma­hal­li ja si­sä­lii­kun­ta­pai­kat avataan Pu­das­jär­vel­lä

10.01.2022 11:39
Koronapassi on vähentänyt uimahallikäyntejä – suurimmalla osalla ei ongelmia lippuluukulla

Ko­ronapas­si on vä­hen­tä­nyt ui­ma­hal­li­käyn­te­jä – suu­rim­mal­la osalla ei on­gel­mia lip­pu­luu­kul­la

16.12.2021 10:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki keskeytti uimahalli Puikkarin ilmanvaihtosaneerauksen hankinnan – kilpailutukseen saatiin vain yksi tarjous

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki kes­keyt­ti ui­ma­hal­li Puik­ka­rin il­man­vaih­to­sa­nee­rauk­sen han­kin­nan – kil­pai­lu­tuk­seen saatiin vain yksi tarjous

13.05.2021 08:00
Tilaajille
Pudasjärven kirjastossa ja Puikkarissa palattiin lähes normaaliin arkeen, kun koronarajoituksia lievennettiin – "Omatoimiasiointia on kaivattu", kirjastovirkailija sanoo

Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa ja Puik­ka­ris­sa pa­lat­tiin lähes nor­maa­liin arkeen, kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­tiin – "O­ma­toi­mia­sioin­tia on kai­vat­tu", kir­jas­to­vir­kai­li­ja sanoo

13.05.2021 04:00
Tilaajille