Suomen kansantalous
Iso luuta lakaisee – ei kansantalous kaadu, vaikka maksetaan nykyisiä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisia palkkoja
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Iso luuta la­kai­see – ei kan­san­ta­lous kaadu, vaikka mak­se­taan ny­kyi­siä työ- ja vir­ka­eh­to­so­pi­mus­ten mu­kai­sia palk­ko­ja

17.10.2020 10:02