Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Pudasjärven Osuuspankki
Pudasjärven Osuuspankki jakoi lahjoituksia seitsemälle yhteisölle – tällaisia suunnitelmia toimijoilla on

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki jakoi lah­joi­tuk­sia seit­se­mäl­le yh­tei­söl­le – täl­lai­sia suun­ni­tel­mia toi­mi­joil­la on

29.06.2023 05:00
Tilaajille
Hetepirtin kioski-kahvila vetää asiakkaita – pudasjärveläisnuoret saivat siitä mukavan kesätyön

He­te­pir­tin kios­ki-kah­vi­la vetää asiak­kai­ta – pu­das­jär­ve­läis­nuo­ret saivat siitä mukavan ke­sä­työn

28.06.2023 15:00
Tilaajille
Asuntoluottojen määrä kasvoi Pudasjärven Osuuspankissa – yritysrahoitus hiljaista

Asun­to­luot­to­jen määrä kasvoi Pu­das­jär­ven Osuus­pan­kis­sa – yri­tys­ra­hoi­tus hil­jais­ta

15.02.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Osuuspankki hakee nyt kesätyöntekijöitä tarvitsevia paikallisia yhdistyksiä – töitä tarjotaan 25 nuorelle

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki hakee nyt ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä tar­vit­se­via pai­kal­li­sia yh­dis­tyk­siä – töitä tar­jo­taan 25 nuo­rel­le

01.02.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärveläisillä asuntolainoilla ostetaan Oulussa – ASP -säästäminen aiempaa edullisempaa

Pu­das­jär­ve­läi­sil­lä asun­to­lai­noil­la os­te­taan Oulussa – ASP -sääs­tä­mi­nen aiempaa edul­li­sem­paa

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Hippo-kisat kisattiin helteisenä iltana Suojalinnan kentällä – Katso kisojen tulokset sekä kuvia tapahtumasta

Hip­po-ki­sat ki­sat­tiin hel­tei­se­nä iltana Suo­ja­lin­nan ken­täl­lä – Katso kisojen tu­lok­set sekä kuvia ta­pah­tu­mas­ta

16.08.2022 17:00
Tilaajille
Pudasjärven Osuuspankki lahjoitti tänä vuonna avustusrahaa yhdeksälle toimijalle – valinnassa korostui kotiseututyön ja kyläyhdistysten merkitys

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki lah­joit­ti tänä vuonna avus­tus­ra­haa yh­dek­säl­le toi­mi­jal­le – va­lin­nas­sa ko­ros­tui ko­ti­seu­tu­työn ja ky­lä­yh­dis­tys­ten mer­ki­tys

30.06.2022 11:00
Tilaajille
Pienemmässä osuuspankissa ei isompien fuusio hätkäytä – Pudasjärven Purola: "Seurataan tilannetta ja toimitaan omista lähtökohdista"

Pie­nem­mäs­sä osuus­pan­kis­sa ei isom­pien fuusio hät­käy­tä – Pu­das­jär­ven Purola: "Seu­ra­taan ti­lan­net­ta ja toi­mi­taan omista läh­tö­koh­dis­ta"

25.03.2022 19:05
Tilaajille
Osuuspankin tulos nousussa edellisvuosista – Pertti Purola: " Luottoja onkin myönnetty nyt enemmän kuin edellisenä vuonna. Luottotappiot ovat matalalla tasolla. Meillä on ollut maksukykyisiä asiakkaita"

Osuus­pan­kin tulos nou­sus­sa edel­lis­vuo­sis­ta – ­Pert­ti Purola: " Luot­to­ja onkin myön­net­ty nyt enemmän kuin edel­li­se­nä vuonna. Luot­to­tap­piot ovat ma­ta­lal­la ta­sol­la. Meillä on ollut mak­su­ky­kyi­siä asiak­kai­ta"

24.02.2022 09:15
Tilaajille
Pudasjärvellä tarjolla kesätöitä 24 paikalliselle nuorelle osuuspankin piikkiin – nämä yhdeksän paikallista yhdistystä ovat mukana

Pu­das­jär­vel­lä tar­jol­la ke­sä­töi­tä 24 pai­kal­li­sel­le nuo­rel­le osuus­pan­kin piik­kiin – nämä yh­dek­sän pai­kal­lis­ta yh­dis­tys­tä ovat mukana

19.03.2021 15:27
Tilaajille
Korot pysyvät alhaalla aina vuoteen 2027 saakka, ennustaa Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Pertti Purola

Korot pysyvät al­haal­la aina vuoteen 2027 saakka, en­nus­taa Pu­das­jär­ven Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pertti Purola

25.02.2021 15:00
Tilaajille
Pudasjärven suurimmat yhteisöveron maksajat – katso, mitkä yritykset maksoivat eniten

Pu­das­jär­ven suu­rim­mat yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jat – katso, mitkä yri­tyk­set mak­soi­vat eniten

05.11.2020 14:38
Tilaajille
Pudasjärven Osuuspankki avusti seitsemää paikallista toimijaa juhlarahastostaan – lahjoitusten saajat kertovat kiitollisina, miten tukieuroja aiotaan käyttää

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki avusti seit­se­mää pai­kal­lis­ta toi­mi­jaa juh­la­ra­has­tos­taan – lah­joi­tus­ten saajat ker­to­vat kii­tol­li­si­na, miten tu­ki­eu­ro­ja aiotaan käyttää

09.09.2020 05:45
Tilaajille