Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

professori
Pudasjärveläissyntyinen professori Olli Dahl kehittää puusta uusia tuotteita: Hirsirakentamisessa vain hyviä puolia

Pu­das­jär­ve­läis­syn­tyi­nen pro­fes­so­ri Olli Dahl ke­hit­tää puusta uusia tuot­tei­ta: ­Hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa vain hyviä puolia

30.03.2017 12:00
Pudasjärveläistaustaisesta Pertti Saralasta tutkimusprofessori Oulun yliopistoon

Pu­das­jär­ve­läis­taus­tai­ses­ta Pertti Sa­ra­las­ta tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Oulun yli­opis­toon

11.06.2016 06:00