Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Polkupyörät
Välineitä Syötteellä tarjolla lomailijalle joka lähtöön – mönkijöitä, polkupyöriä, sub-lautoja ja jopa työkaluja

Vä­li­nei­tä Syöt­teel­lä tar­jol­la lo­mai­li­jal­le joka lähtöön – mön­ki­jöi­tä, pol­ku­pyö­riä, sub-lau­to­ja ja jopa työ­ka­lu­ja

11.06.2022 17:00
Tilaajille
Suurin osa lukiolaisista ajaa ilman pyörän valoja – valottomuudesta voi rapsahtaa jopa 80 euron sakot

Suurin osa lu­kio­lai­sis­ta ajaa ilman pyörän valoja – va­lot­to­muu­des­ta voi rap­sah­taa jopa 80 euron sakot

08.09.2021 08:00
Tilaajille
Maailmanlaajuinen pula varaosista pistää pyöräilijöille kapuloita rattaisiin myös Pohjois-Pohjanmaalla – pudasjärveläisliikkeessä osien huonoa saatavuutta on paikattu kekseliäisyydellä ja kierrättämisellä

Maail­man­laa­jui­nen pula va­ra­osis­ta pistää pyö­räi­li­jöil­le ka­pu­loi­ta rat­tai­siin myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la – pu­das­jär­ve­läis­liik­kees­sä osien huonoa saa­ta­vuut­ta on pai­kat­tu kek­se­liäi­syy­del­lä ja kier­rät­tä­mi­sel­lä

04.04.2021 14:00
Tilaajille
Poliisi valvoo pyöräilijöiden näkyvyyttä tulevina viikkoina koko Oulun poliisilaitoksen alueella: "Toivotaan, että emme tapaa valottomia polkupyöriä liikenteessä pimeän aikaan valvonnan yhteydessä"

Poliisi valvoo pyö­räi­li­jöi­den nä­ky­vyyt­tä tu­le­vi­na viik­koi­na koko Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la: "Toi­vo­taan, että emme tapaa va­lot­to­mia pol­ku­pyö­riä lii­ken­tees­sä pimeän aikaan val­von­nan yh­tey­des­sä"

28.09.2020 09:45
Tilaajille