Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Olli Rehn
Keskustan puoluesihteeri uskoo: Rehn saanut tuekseen 25-30 -vuotiaita – TikTok ja Instagram kampanjan käytössä nuorten houkuttelemiseksi

Kes­kus­tan puo­lue­sih­tee­ri uskoo: Rehn saanut tuek­seen 25-30 -vuo­tiai­ta – ­Tik­Tok ja Ins­ta­gram kam­pan­jan käy­tös­sä nuorten hou­kut­te­le­mi­sek­si

19.01.2024 16:08
Tilaajille
Ei mennä Putinin pelikirjan mukaan – Työmarkkinariita Suomessa huolestuttaa, mutta vielä enemmän Olli Rehn on huolissaan lännestä ja Euroopasta

Ei mennä Putinin pe­li­kir­jan mukaan – Työ­mark­ki­na­rii­ta Suo­mes­sa huo­les­tut­taa, mutta vielä enemmän Olli Rehn on huo­lis­saan län­nes­tä ja Eu­roo­pas­ta

28.12.2023 18:00
Tilaajille
Kuusamossa vieraileva Olli Rehn pitää Itä-Suomen elinvoimaa isona turvallisuuspoliittisena kysymyksenä eikä usko Naton kaventavan Suomen itsemääräämisoikeutta

Kuu­sa­mos­sa vie­rai­le­va Olli Rehn pitää Itä-Suo­men elin­voi­maa isona tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na ky­sy­myk­se­nä eikä usko Naton ka­ven­ta­van Suomen it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

26.11.2023 09:54
Tilaajille