Kuusamon seurakunta
"Seurakunnan tehtävä on tukea yhteiskunnallista keskustelua" – Taivalkosken seurakuntataloa vuokrataan halukkaille puolueille ja valitsijayhdistyksille ennen kuntavaaleja

"Seu­ra­kun­nan tehtävä on tukea yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua" – Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta­ta­loa vuok­ra­taan ha­luk­kail­le puo­lueil­le ja va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sil­le ennen kun­ta­vaa­le­ja

12.01.2021 11:13
Tilaajille
Kanttori Jukka Jaakkolalle director cantus -arvonimi

Kant­to­ri Jukka Jaak­ko­lal­le di­rec­tor cantus -ar­vo­ni­mi

13.11.2020 09:15
Tilaajille