Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronarajoitusten purku
Koronakoordinaatioryhmä päätti: Pohjois-Pohjanmaalla luovutaan yleisötapahtumien rajoituksista, päätös voimaan heti

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päätti: Poh­jois-Poh­jan­maal­la luo­vu­taan ylei­sö­ta­pah­tu­mien ra­joi­tuk­sis­ta, päätös voimaan heti

01.06.2021 17:43
Pudasjärven kirjastossa ja Puikkarissa palattiin lähes normaaliin arkeen, kun koronarajoituksia lievennettiin – "Omatoimiasiointia on kaivattu", kirjastovirkailija sanoo

Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa ja Puik­ka­ris­sa pa­lat­tiin lähes nor­maa­liin arkeen, kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­tiin – "O­ma­toi­mia­sioin­tia on kai­vat­tu", kir­jas­to­vir­kai­li­ja sanoo

13.05.2021 04:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin palveluita ja toimintaa avataan hieman – suurin osa kaupunkikohtaisista koronarajoituksista jatkuu 9.5. saakka

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lui­ta ja toi­min­taa avataan hieman – suurin osa kau­pun­ki­koh­tai­sis­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta jatkuu 9.5. saakka

23.04.2021 13:00
Puikkari aukesi maanantaina 2,5 kuukauden koronatauon jälkeen – "Oli tätä päivää jo odoteltu!"

Puik­ka­ri aukesi maa­nan­tai­na 2,5 kuu­kau­den ko­ro­na­tauon jälkeen – "Oli tätä päivää jo odo­tel­tu!"

16.02.2021 16:20
Tilaajille
Pudasjärven kansalaisopiston lähiopetus käynnistyy maanantaina – kursseilla noudatetaan koronaohjeita

Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton lä­hi­ope­tus käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na – kurs­seil­la nou­da­te­taan ko­ro­na­oh­jei­ta

13.02.2021 16:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin palveluita ja toimintaa avataan laajasti maanantaista lähtien – lukio ja kansalaisopisto palaavat lähiopetukseen ja Puikkariin pääsee uimaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lui­ta ja toi­min­taa avataan laa­jas­ti maa­nan­tais­ta lähtien – lukio ja kan­sa­lais­opis­to pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen ja Puik­ka­riin pääsee uimaan

10.02.2021 14:26