kepu
Keskustan Pudasjäven kunnallisjärjestön johto uusiutui – vetovastuu siirtyi Kälkäjältä Kouvalle

Kes­kus­tan Pu­das­jä­ven kun­nal­lis­jär­jes­tön johto uu­siu­tui – ve­to­vas­tuu siirtyi Käl­kä­jäl­tä Kou­val­le

01.11.2017 06:00
Puheenjohtajien nuijat naisten käsiin Pudasjärvellä – keskusta päätti historiallisista valinnoista

Pu­heen­joh­ta­jien nuijat naisten käsiin Pu­das­jär­vel­lä – kes­kus­ta päätti his­to­rial­li­sis­ta va­lin­nois­ta

22.05.2017 13:00
Keskustalaiset koolla Pudasjärvellä lauantaina – piirikokous pidetään Hirsikampuksella

Kes­kus­ta­lai­set koolla Pu­das­jär­vel­lä lauan­tai­na – pii­ri­ko­kous pi­de­tään Hir­si­kam­puk­sel­la

12.05.2017 09:00
Keskusta nosti kannatustaan ja saa 18 valtuutettua Pudasjärvelle –  Anni-Inkeri Törmänen äänikuningatar

Kes­kus­ta nosti kan­na­tus­taan ja saa 18 val­tuu­tet­tua Pu­das­jär­vel­le –  An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen ää­ni­ku­nin­ga­tar

09.04.2017 22:15