Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hirsikunnas
Jyrkkäkoski ei saanut valituslupaa hoviin Hirsikunnaksen riidassa – käräjäoikeus tuomitsi vahingonkorvauksia noin 17 200 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja noin 14 170 euroa

Jyrk­kä­kos­ki ei saanut va­li­tus­lu­paa hoviin Hir­si­kun­nak­sen rii­das­sa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si va­hin­gon­kor­vauk­sia noin 17 200 euroa sekä oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja noin 14 170 euroa

12.05.2023 11:15
Tilaajille
Hirsikunnaksen riita jatkuu valituksella hovioikeuteen – Oikeudenkäynnit juontavat vuoteen 2017, jolloin kiinteistössä havaittiin sisäilmaongelmia, nykyisin kiinteistössä on kaupungin teknisen toimen ja muita tiloja

Hir­si­kun­nak­sen riita jatkuu va­li­tuk­sel­la ho­vi­oi­keu­teen – Oi­keu­den­käyn­nit juon­ta­vat vuoteen 2017, jolloin kiin­teis­tös­sä ha­vait­tiin si­säil­maon­gel­mia, ny­kyi­sin kiin­teis­tös­sä on kau­pun­gin tek­ni­sen toimen ja muita tiloja

18.04.2023 14:28 1
Tilaajille
Muualla keskitetään, Pudasjärvellä hajasijoitetaan – Kaupungin asiakaspalvelu Pirttiin, OSAO kaupungintalolle ja tekninen Hirsikunnakselle

Muualla kes­ki­te­tään, Pu­das­jär­vel­lä ha­ja­si­joi­te­taan – Kau­pun­gin asia­kas­pal­ve­lu Pirt­tiin, OSAO kau­pun­gin­ta­lol­le ja tek­ni­nen Hir­si­kun­nak­sel­le

11.05.2022 04:15
Tilaajille
Jyrkkäkoski häädettiin Pudasjärven lentokentältä – Hirsikunnaan häädöstä haettu valituslupaa

Jyrk­kä­kos­ki hää­det­tiin Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­tä – Hir­si­kun­naan hää­dös­tä haettu va­li­tus­lu­paa

05.05.2021 06:00
Tilaajille
Hotelli Iijoen tapauksesta päätös Oulun käräjäoikeudesta – Jyrkkäkoski häädetään Hirsikunnaalta

Hotelli Iijoen ta­pauk­ses­ta päätös Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­ta – Jyrk­kä­kos­ki hää­de­tään Hir­si­kun­naal­ta

21.04.2021 12:00
Tilaajille