Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Harjoitus
Poliisi harjoitteli Pudasjärvellä Kurenalla hyökkäystilannetta – vastaavia harjoituksia myös Oulussa ja Kuusamossa

Poliisi har­joit­te­li Pu­das­jär­vel­lä Ku­re­nal­la hyök­käys­ti­lan­net­ta – ­vas­taa­via har­joi­tuk­sia myös Oulussa ja Kuu­sa­mos­sa

12.10.2021 15:48