Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Aittovaara
Aluekohtaista harkintaa Pudasjärven ja maakunnan tuulivoimakaavoitukseen – inhimillistä näkökulmaa tarvitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­koh­tais­ta har­kin­taa Pu­das­jär­ven ja maa­kun­nan tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­seen – in­hi­mil­lis­tä nä­kö­kul­maa tar­vi­taan

19.02.2024 13:04
Tilaajille
Täytyykö täältä kotoa Hetekylästä muuttaa pois tuulivoiman takia? – Epätietoisuus käy mielen päälle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täy­tyy­kö täältä kotoa He­te­ky­läs­tä muuttaa pois tuu­li­voi­man takia? – Epä­tie­toi­suus käy mielen päälle

13.02.2024 06:00 2
Tilaajille
Tuulivoiman kaavoitus jyrää Hetekylän – emme hyväksy Aittovaaran suunnitelmia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­man kaa­voi­tus jyrää He­te­ky­län – emme hyväksy Ait­to­vaa­ran suun­ni­tel­mia

31.01.2024 15:30 1
Tilaajille
Tuulialfa Oy:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on julkaistu – voimajohdon alkupisteenä olisi Pudasjärven Aittovaaraan suunnitteilla oleva tuulipuisto

Tuu­li­al­fa Oy:n voi­ma­joh­to­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­oh­jel­ma on jul­kais­tu – voi­ma­joh­don al­ku­pis­tee­nä olisi Pu­das­jär­ven Ait­to­vaa­raan suun­nit­teil­la oleva tuu­li­puis­to

13.12.2023 15:30
Tilaajille
Hetekylän Aittovaaran tuulivoimahankkeesta kysellään, vuoden myöhässä – kannattaa vastata huolella
Mielipidekirjoitus

He­te­ky­län Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta ky­sel­lään, vuoden myö­häs­sä – kan­nat­taa vastata huo­lel­la

21.09.2023 10:12 1
Tilaajille
Hetekylän vetovoima ei ole tuulivoima – päättäjät herätkää tuulivoiman haitoille ja kuunnelkaa asukkaita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

He­te­ky­län ve­to­voi­ma ei ole tuu­li­voi­ma – päät­tä­jät he­rät­kää tuu­li­voi­man hai­toil­le ja kuun­nel­kaa asuk­kai­ta

11.09.2023 06:30
Tilaajille
Havainnekuvat ja melulaskelmat kiinnostivat Hetekylässä – Aittovaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistumassa loppuvuodesta

Ha­vain­ne­ku­vat ja me­lu­las­kel­mat kiin­nos­ti­vat He­te­ky­läs­sä – Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti val­mis­tu­mas­sa lop­pu­vuo­des­ta

30.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Houkutteleeko tuulimyllymaisema uusia asukkaita Pudasjärvelle?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hou­kut­te­lee­ko tuu­li­myl­ly­mai­se­ma uusia asuk­kai­ta Pu­das­jär­vel­le?

09.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Tuulialfa sai yhteistyökumppanikseen eurooppalaisen tuulivoimarakentajan – hankkeita Pudasjärvellä ja Kuusamossa: Uolevinsuon kaavoitusaloite kaupungille

Tuu­li­al­fa sai yh­teis­työ­kump­pa­nik­seen eu­roop­pa­lai­sen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­jan – hank­kei­ta Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa: Uo­le­vin­suon kaa­voi­tus­aloi­te kau­pun­gil­le

01.06.2023 15:15 2
Tilaajille
Muistetaanko meidät sukupolvena, joka tuhosi Pudasjärven luonnon ja maisemat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­te­taan­ko meidät su­ku­pol­ve­na, joka tuhosi Pu­das­jär­ven luonnon ja mai­se­mat?

25.05.2023 10:44 1
Tilaajille
Haluammeko Pudasjärvelle tuulivoimaa hinnalla millä hyvänsä ja olemmeko saaneet tuulivoimasta liian ruusuisen kuvan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luam­me­ko Pu­das­jär­vel­le tuu­li­voi­maa hin­nal­la millä hyvänsä ja olem­me­ko saaneet tuu­li­voi­mas­ta liian ruu­sui­sen kuvan?

05.05.2023 15:24 1
Tilaajille
Silmiä avaava yleisötilaisuus Aittovaaran tuulivoimahankkeesta – Järkytys oli kova, kun tajusimme, että myllyt tulevat ihan talojen läheisyyteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Silmiä avaava ylei­sö­ti­lai­suus Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta – Jär­ky­tys oli kova, kun ta­ju­sim­me, että myllyt tulevat ihan talojen lä­hei­syy­teen

21.04.2023 14:45
Tilaajille
Pudasjärven Aittovaaran alueella tutkimuksia meneillään – Suunnitelmissa 29 tuulivoimalan rakentaminen, katso kartta

Pu­das­jär­ven Ait­to­vaa­ran alueel­la tut­ki­muk­sia me­neil­lään – Suun­ni­tel­mis­sa 29 tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen, katso kartta

18.04.2023 15:42
Tilaajille
Aittovaaran liki 30 voimalan tuulihanke etenee – ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtäville

Ait­to­vaa­ran liki 30 voi­ma­lan tuu­li­han­ke etenee – ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­oh­jel­ma näh­tä­vil­le

24.03.2023 17:09
Tilaajille
Tuulivoimahankkeet etenevät Pudasjärvellä – Kivariin ja Pärjään tehdään kaavaa ja Aittojärvelle kaavoitus valmisteille

Tuu­li­voi­ma­hank­keet ete­ne­vät Pu­das­jär­vel­lä – Ki­va­riin ja Pärjään tehdään kaavaa ja Ait­to­jär­vel­le kaa­voi­tus val­mis­teil­le

23.11.2022 18:00
Tilaajille