SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Tilaajille

"Ää­ri­ta­pauk­sis­sa viljaa on ajettu trak­to­ri­kuor­mia" – mi­nis­te­riö haluaa ko­kei­lu­na kieltää ve­si­lin­tu­jen hou­ku­tus­ruo­kin­nan, jota Tai­val­kos­ken Lou­ku­san­jär­vel­lä kat­so­taan kar­saas­ti

Taivalkosken Loukusanjärvelle ei ole myönnetty lupia vesilintujen houkutusruokintaan. Suurin osa vesialueesta kuuluu valtiolle. Syvän järven etelärannalta (kuvassa) on yleisesti kaislikoita.
Taivalkosken Loukusanjärvelle ei ole myönnetty lupia vesilintujen houkutusruokintaan. Suurin osa vesialueesta kuuluu valtiolle. Syvän järven etelärannalta (kuvassa) on yleisesti kaislikoita.
Kuva: Reino Hämeenniemi

Taivalkosken Loukusasta Koillissanomiin soitti asukas ajankohtaisesta aiheesta. Soittajan mukaan Loukusanjärvelläkin on harrastettu vesilintuja ruokkimista niin, että niitä on päästy ruokintapaikoilta metsästämään. Hän ihmetteli, onko oikein houkutella ravinnolla lintuja tähtäimeen.

Vesilintujen ruokinta on toistaiseksi laillinen riistaruokinnan muoto. Siihen tarvitaan vain vesialueen omistajan lupa. Vastaavasti nuolukiven laittaminen metsään edellyttää maanomistajan lupaa.