SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Yleis­ten ko­kous­ten ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat päät­ty­neet – ro­ko­tuk­set jat­ku­vat täy­si­mää­räi­ses­ti kesän aikana

Pudasjärvi

Epidemiatilanne Pohjois-Suomessa on rauhoittunut ja yleinen tautitilanne on parantunut jo pitkään, kertoo aluehallintovirasto tiedotteessaan. Aluehallintoviraston yleisten kokousten kokoontumisrajoitukset ovat päättyneet sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa 1.6.2021. Alueet ovat perustasolla, mutta tartuntatautilain 58 c pykälän määräyksiä, rajanylityspaikoilla terveystarkastuksia koskevia aluehallintovirastojen päätöksiä sekä valtioneuvoston asettamia ravintolarajoituksia on yhä noudatettava.

Puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolainen näki koronakriisin osoittaneen kaikille, että alueellinen työ on vahva tapa hallita laajoja kriisejä myös tulevaisuudessa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Petteri Koskinen esitti tilannekatsauksen alueellisen huoltovarmuuden toteutumisesta koronakriisissä. Huoltovalmius perustuu alueellisiin ja kansallisiin riskiarvioihin, joihin tehdään jatkossa tarvittavat päivitykset.

–Koronapandemiasta aiheutuviin alueellisen huoltovarmuuden riskeihin vastaaminen ja alueen elinkeinoelämän jatkuvuudenhallinta on onnistunut joustavasti ja riittävällä tasolla. Siten muun muassa alueen väestölle välttämättömät palvelut ja kriittinen infrastruktuuri ovat toimineet lähes normaalisti, huolimatta poikkeuksellisesta koronatilanteesta. Toisaalta alueellisessa huoltovarmuudessa havaittiin myös parannettavaa, kuten osin varautumisen tasossa ja yksittäisten kriittisten materiaalien saatavuudessa. Yhteenvetona voidaan arvioida, että verkostomaisella alueellisen huoltovarmuuden toimintamallilla kyetään torjumaan myös koronakriisiä, Petteri Koskinen totesi.

Pohjois-Pohjanmaalla alueellinen koronakoordinaatioryhmä ja Kainuun alueellinen koronakoordinaatioryhmä pohtivat 15.6.2021 epidemiatilannetta ja tiedottavat tarvittaessa suosituksistaan ja päätöksistään. Valmiustoimikunnan seuraava kokous on 24. elokuuta 2021, mutta kokous voidaan kutsua koolle aina tarvittaessa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki kesäkuun purkupäätöksensä heti, kun edellytyksiä rajoitusten määräämiselle ei ollut.

–Tämä on ensimmäinen kerta yli vuoteen, että henkilömäärään perustuvia rajoituksia ei ole. Rajoitukset olivat voimassa 446 päivää, laski ylijohtaja Terttu Savolainen.

Viime torstaina 3.6.2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti tapahtumien järjestäjille infon, jossa oli yli 200 osallistujaa, lisäksi tallennetta on katsonut lähes 150 katsojaa. Asiantuntijat vastasivat tapahtumatuottajien kysymyksiin ja vastaukset on päivitetty myös avi.fi -sivuston Usein kysyttyjen kysymysten osion vastauksiin.

Aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski kertoi ajankohtaisesta koronatilanteesta. Tautiryppäitä saattaa yhä ilmaantua yllättäen myös Pohjois-Suomessa. Hän kertasi tartuntatautilain 58 c pykälän hygieniamääräykset, joiden noudattaminen covid-19 epidemian leviämisen estämiseksi on edelleen voimassa lakisääteisesti.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Terhi Nevala totesi, että koronatesteissä käydään yhä kiitettävästi alueella. Positiivisia testituloksia löytyy noin 0,3 prosentin verran. Rokotukset ovat edenneet alueella hyvin. Nevalan mukaan rokotukset jatkuvat täysimääräisesti kesän aikana. Tämänhetkisen arvion mukaan yli 16-vuotiaille saadaan tarjottua ensimmäinen rokotusannos heinäkuun loppuun mennessä.

Kainuun Soten kuntayhtymänjohtaja Maire Ahopelto kertoi Kainuussa voimassa olevista suosituksista. Maskin käyttöä suositellaan jatkettavaksi ja voimassa on etätyösuositus. Ulkomaan matkailussa olisi pidättäydyttävä vain välttämättömään, kotimaan matkailussa on noudatettava hygieniaohjetta, kuten harrastustoiminnassa ja yksityistilaisuuksissakin.