HILLAT JA MARJAT: Hil­las­tus le­viä­mis­vai­hees­sa – Rä­mei­den ja korpien hillat näyt­täi­si­vät olevan pa­rem­pia, niillä hilla kypsyy myö­hem­min

Juuri nyt: Pi­lik­ki­viik­ko alkoi maa­nan­tai­na – Kuka on tämän vuoden pi­lik­ki­mes­ta­ri?

MIELIPIDE: Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: Kiitos Ku­re­na­lan ky­lä­seu­ral­le torin yl­lä­pi­dos­ta

Yk­sin­yrit­tä­jä­tuen ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin syys­kuun loppuun Pu­das­jär­vel­lä – 2000 euron avus­tuk­sia jaossa

Yksinyrittäjille suunnattua koronatukea on vielä jakamatta Pudasjärvellä.
Yksinyrittäjille suunnattua koronatukea on vielä jakamatta Pudasjärvellä.
Kuva: Pekka Aho

Pudasjärven kaupunki jakaa yksiyrittäjien koronatukea 2000 euron avustuksina. Kaupungin valtiolta saamasta tukisummasta peräti 61 % on toistaiseksi vielä jakamatta.

Yksinyrittäjätuen hakuaikaa jatkettiin syyskuun loppuun.

Tuen saamisen tarkastelujaksona käytetään ajankohtaa 16.3.2020–31.8.2020.

– Vaikka tuen tarkasteluajankohta päättyy elokuun lopussa, voi tukea siis hakea vielä syyskuun aikana Pudasjärven kaupungilta, Pudasjärven Kehitys oy tiedottaa.

Käyttämättä jäänyt tuki palautuu kaupungilta valtiolle.

– Samantyyppinen tilanne on monessa muussakin maamme kunnassa eli yksinyrittäjän tukea jää käyttämättä, kehitysyhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Tuen hakemisessa pudasjärveläisiä yrittäjiä auttaa tarvittaessa Pudasjärven Kehitys Oy, jonka toimijat ovatkin muistuttaneet yrittäjiä tuen hakumahdollisuudesta monella tavalla.

2000 euron avustuksen saamisen ehtona on, että yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto on koronavirusepidemian takia merkittävästi heikentynyt 16.3.2020 jälkeen.

Merkittäväksi heikentymiseksi katsotaan, että tulot ovat pienentyneet vähintään 30 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Vertailukuukausia voivat olla loppukevään ja kesän kuukaudet esimerkiksi alkuvuoden kuukausimyynteihin.

Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Hakija voi olla yksinyrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Tukea myönnetään myös freelancereille ja kevytyrittäjille.

Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yksiyrittäjällä on työsuhteessa työntekijöitä, kuuluu yrittäjä ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä, eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.