SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Tilaajille

Vi­ro­lais­yh­tiö suun­nit­te­lee Pu­das­jär­ven Tol­pan­vaa­raan tuu­li­puis­toa – In­ves­toin­nin suuruus on 82,9 mil­joo­naa euroa: "Ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy al­ku­vuo­den aikana, säh­kön­tuo­tan­nos­sa ensi vuoden lo­pus­sa"

Enefit Green teki vuonna 2021 kolme tuulipuistoinvestointipäätöstä - Šila II:n, Akmenen ja Tolpanvaaran tuulipuistoihin, joiden kokonaiskapasiteetti on 190 megawattia. Näiden investointien kokonaisvolyymi on lähes 228 miljoonaa euroa.

Pudasjärvi

Virolaisen Eesti Energian tytäryhtiö Enefit Green tekee sijoituksen tuulivoimaan Suomessa, kertoo yritys nettisivuillaan. Yhtiö aikoo rakentaa 13 tuulivoimalaa Tolpanvaaraan Pudasjärvelle vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kaikkiaan 72 megawatin nimellistehoinen tuulipuisto tuottaisi yli 250 gigawattituntia sähköä vuosittain. Investoinnin suuruus on 82,9 miljoonaa euroa. Investointi on yrityksen ensimmäinen Suomeen.