Kehitysvammaisten asuntola

Mie­le­le­no­soi­tus ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan puo­les­ta Pu­das­jär­vel­lä

Mielelenosoitus kehitysvammaisten asuntolan puolesta Pudasjärvellä