SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Tilaajille

Val­tuu­te­tut jät­tä­neet te­ke­mät­tä si­don­nai­suus­il­moi­tuk­sia – il­moi­tuk­sia ei enää perätä

Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunginvaltuuston nykyisistä jäsenistä yhdeksän ei ole tehnyt sidonnaisuusilmoitusta koko vaalikauden aikana. Tarkastuslautakunta on käynyt läpi ilmoitukset ja toteaa yhdeksältä puuttuvan vieläkin vaadittavat tiedot. Lautakunta päätti kuitenkin, että valtuustokauden lähetessä loppuaan, ei ilmoituksia pyydetä uudelleen.

Valtuusto merkitsi asian tietoonsa saatetuksi, eikä myöskään ryhtynyt enempiin toimenpiteisiin.