Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Vihreä liike ei edistä maa­seu­dun työ­paik­ko­ja

Ainoastaan yrittäjät tuovat kuntien ja valtion kassaan tuloja joista voidaan maksaa koulutus, terveydenhoito ja kustantaa julkisen sektorin palkat. Avainasemassa on yrittäjien toimintaedellytysten parantaminen, mikä näyttää olevan kaikkien puolueiden vaaliteemana. Tästä poikkeuksen tekee vihreä liike jolle tärkeää  on  julkisen sektorin työpaikkojen lisääminen. Heitä kiinnostaa ainoastaan menopuoli, mutta kuntien tulo puolesta heillä ei ole hajuakaan. Vihreällä liikkeellä on valtaa, mutta ei vastuuta. Koillismaalla en tunne ainuttakaan vihreän liikkeen edustajaa, joka olisi itsenäinen yrittäjä ja jolla olisi Y-tunnus. Liekko muuallakaan?

Pitkä on se  toimialueiden lista mitä vihreä liike olisi sulkemassa jos heillä olisi valtaa. Muutamia mainitakseni: ydinvoimalaitokset. kaivosteollisuus. maaperän mineraali tutkimukset,  vesivoimalaitokset. turveteollisuus, minkki-.kala-, kana- ja sikatarhaus. Kemiin on rakenteilla biotuotetehdas, joka luo työpaikan 1500 henkilölle. Vihreän liikkeen hallitukseen menon myötä ensi töikseen he mielestäni panisivat tuulemaan ja vaatisivat tehtaan työllisyysvaikutuksia huomioimatta tehtaan pienentämistä ja valituksellaan Vaasan hallinto-oikeuteen haluaisivat siirtää tehtaan aloitusta siirtää vuosia.

Pudasjärvellä Metsähallitukset toimet kalatalousasioissa ovat ajautuneet mielestäni vihreän liikkeen päätäntävaltaan. Iijoen kalastusalue (16.11.2020) on todennut, että ainoastaan kirjolohi kompensoi aiheutettuja kalatalousvahinkoja ja taimenen istutukset ovat olleet hyödyttömiä. Taimenen alamitta Ii- ja Kostonjoella rasvaevä leikatulla on 50 cm ja rasvaevällisillä 60 cm.Tämän pituiset kalat edellyttää vähintään 2,5 kg kalan painoa. Tiettävästi kukaan ei ole alueella saanut tämän kokoluokan taimenia. Metsähallitus vuositasolla istuttaa Iijoen vesistöalueelle noin 700 000 vastakuoriutunutta lohen ja taimenen poikasta. Istutukset ovat hyödyttömiä ja verovarojen tuhlausta, koska poikasista varttuneet smoltit eivät selviä viiden Iijoen voimalaitosten turbiinien läpi ja voimalaitosaltaiden haukien ohi mereen.  Metsähallituksen edustajat ovat vaatineet Iijoen voimalaitoksiin rakennettavaksi kalaportaat ja kalojen laskuuomat. Iijokivarren asukkaille lain mukaan ensisijaisesti pitää kompensoida Iijoen luonnontilainen 100 tonnin vuosittainen kalan menetys, josta lohta on 39 tonnia ja loppuosa muodostuu meri- ja järvitaimenista ja eri siikalajeista

Iijoen luonnontilainen 100 tonnin saalis voidaan palauttaa kasvatetuilla pyyntikokoisilla kaloilla. Tähän vuositasolla tarvitaan vain 700 000 euroa. Meillä oli vetovoimaisempia kaloja kuin merilohi. On kirjo- ja järvilohta, harjusta, rautua nieriää. karppia ja kuhaa.

Iijoen voimalaitosten nousu- ja laskuuomien suunnitteluun tärveltiin verovaroja 12 miljoonaa euroa vuosina 2016-2019. Mainitusta summasta meni konsulteille neljä miljoonaa euroa jolla olisi saanut palautettua jokivarren asukkaita Iijoen luonnontilainen saali kuuden vuoden ajan. Ei ole odotettavissa parempaa koska liian monet tahot ovat riippuvaisia konsulttipalkkioista. Iijoen jokivarren asukkaiden luonnontilaista kalan saaliin turvaamista ei ole pidetty erikoishoitoa kaipaavana potilaana jonka puolesta olisi pitänyt taistella. On pidetty riittävänä, että potilaan hautajaisissa käytös on korrekti.

Pentti ParviainenTaivalkosken keskustan kunnanvaltuustoehdokas