VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Tilaajille

Tykki muis­tut­taa Lapin sodasta – Pu­das­jär­vel­lä käyn­nis­tyi Lapin sota He­te­ky­läs­sä. To­del­li­nen paikka on ny­kyi­sen Sy­vä­ojan­tien ris­teyk­ses­sä.

Pudasjärvi

Lapin sodan ensimmäiset laukaukset ammuttiin 28.9.1944 klo 8.45 Oulu–Kuusamo tien varressa noin 20 km Pudasjärveltä Ouluun päin silloisessa Hetekylän tienhaarassa, nykyisen Syväojantien risteyksen sillankorvassa. Tulenavauksessa kaatui kaksi saksalaista, haavoittui neljä ja vangiksi saatiin kaksi. Tämän jälkeen saksalaiset alkoivat vetäytyä Iijoen pohjoispuolelle, miinoittaa teitä ja räjäyttää siltoja takanaan. 30.9. vastaisena yönä saapui suomalaisten jääkäripataljoona JP4 Iijoen rantaan Kollajanniemellä. Tarkoitus oli ylittää joki Ollilan talon alapuolelta, mutta ongelmaksi tuli kuljetuskaluston puute. Kaikki veneet olivat vastarannalla, kerrotaan Juha Hagelbergin Iijokiseudun käsikirjoituksessa 2003: Lapin sota alkoi Sampilassa.

Muistomerkki paikalla paljastettiin 30. syyskuuta 1994. Opastaulussa muistomerkin vieressä kerrotaan: Panssaridivisioonan jääkärien ollessa 29. syyskuuta 1944 vielä tuntuvasti Pudasjärven lounaispuolella jääkäripataljoona (JP 4) aloitti Kollajan–Mertajärven–Aittojärven kautta tapahtuneen koukkauksen ja saavutti pääosineen Pudasjärven–Ranuan tien 30.9. klo 10 tällä kohdalla. JP 4:n 2. komppania otti vangiksi Aittojärven kylän maastossa kaikkiaan 72 saksalaista moottoriajoneuvoineen. Tämän tienkatkaisukohdan pohjoispuolella vihollinen ampui JP 4:n 3. komppanian asemia tykistöllään, jolloin kaatui kolme jääkäriä.